Kapcsolat

Az MVM ERBE Zrt. elérhetőségei:

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 95.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf.: 469.
Telefon: 382-4700, 204-4200
Fax: 204-4198, 204-4211
E-mail: erbe@erbe.hu


Az MVM ERBE Zrt. a közérdekű adatigényléseket az alábbi módokon fogadja:

Elektronikusan: kizárólag az erbe@erbe.hu e-mail címen.
Írásban: Az MVM ERBE Zrt.-nek címezve az 1117 Budapest, Budafoki út 95., vagy a 1519 Pf. 469. postacímen.
Személyesen: Az MVM ERBE Zrt. Székház (1117 Budapest, Budafoki út 95.), 11-es szoba. Ügyfélfogadási idő: hétfői munkanapokon 9.00-11.00-ig.