Történetünk

Társaságunk az 1950-es megalakulása óta az alábbi Társasági forma változásokon ment keresztül:


Kezdetek – 1950-től az Erőmű Beruházási Vállalat tevékenysége

ERBE rombusz logo


Az ERŐMŰ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT (ERBE) 1950 januárjában kezdte meg működését. A vállalat tevékenységi köre az alapítólevél szerint kiterjedt az erőművek (gőz-, vízerőművek, gépészeti és villamos berendezések, transzformátorállomások) megbízás alapján történő beruházására, erőművi berendezések, anyagok minőségellenőrzésére és vizsgálatára, az ezekkel összefüggő szakértői feladatok ellátására, az erőművi beruházások során szükségessé váló szolgáltatási, javítási és anyagértékesítési tevékenységekre, továbbá a technológiai szerelési munkákban való közreműködésre, végezetül az erőművi berendezések üzembe helyezésére. A vállalat 1968. évtől komplett erőművek és erőművi berendezések importjára is jogot kapott.

Az 1970-es évek jelentős változást hoztak az atomerőmű építésére történő felkészüléssel. A speciális feladatok ellátására a vállalat szakembereinek egy részét a Budapesti Műszaki Egyetemen tovább képeztette, illetve külföldi atomerőművekbe küldte tanulmányútra a jobb felkészülés érdekében.
Az ERBE hozta létre a Paksi Atomerőmű négy blokkjának főszállítói szerződéseit és irányította az építés-szerelési, valamint az üzembe helyezési munkákat 1985-ig.

 

inota paks

 

1990-es évek és az ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft.


ERBE logo


Az Erőmű Beruházási Vállalat privatizációja 1991-1993 között történt meg.
Első lépésben a vállalat erőmű-építési helyszínekhez kötött Szolgáltatási Főosztálya vált le, és lett része egy vegyes tulajdonú korlátolt felelősségű társaságnak.

A mérnöki beruházói szakmát képviselő nagyobbik rész közel két év után, 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelősségű társasággá ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA néven.

Tulajdonosa 1993-tól a MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Az 1980-as évek, világbanki hitelből finanszírozott erőművi rekonstrukciós program

A villamos iparág az 1980-as években több olyan erőművel rendelkezett, amelyek elöregedtek és általános felújításra szorultak. A Magyar Villamos Művek úgy döntött, hogy ezeknél az erőműveknél teljesítmény-növelő rekonstrukciókat hajt végre. Ennek keretében került sor a Pécsi, az Oroszlányi, a Mátrai (akkor Gagarin) és a Nyíregyházi Erőmű rekonstrukciójára.

Ezeknél a munkáknál az ERBE elsősorban a kivitelezők kiválasztását, szerződések létrehozását, külkereskedelmi lebonyolítást, gyártóművi és helyszíni minőségellenőrzést, valamint az üzembe helyezés szervezését, garanciális méréseket végezte.

Az erőművi rekonstrukciós programhoz kapcsolódott a Magyar Villamos Művek által 1986-ban felvett Világbanki Hitel. Az ERBE feladata tender dokumentációk kidolgozása, szerződések létrehozása és lebonyolítása volt. A Magyar Villamos Művek ezen megbízását történelmi horderejűnek is nevezhetjük, hiszen ez lényegesen befolyásolta az ERBE jövőjét, későbbi tevékenységét. Ennek kapcsán partneri együttműködés indult el az összes erőművel és áramszolgáltató vállalattal a nagyberuházásokban és az emeltszintű karbantartási munkákban.
Bátran állíthatjuk, hogy ez a tevékenység vezette át az Erőmű Beruházási Vállalatot a Mérnökirodai jövőbe.

Az MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA Zrt. megalakulása

ERBE fekvő logo

2007. június 1-től megújult arculattal létrejött Magyarországon elsőként az MVM elismert vállalatcsoportja. Intézményének bevezetésével lehetőséget adott arra, hogy az elkülönült – anyavállalat-leányvállalat jellegű viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös irányítású – cégek egységes üzletpolitikai koncepció alapján működhessenek.

A gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport üzleti tevékenységét.

Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttműködést szabályozó szerződések és alapítói okiratok.
Az ERBE ENERGETIKA Kft. a társaságcsoporton belül betöltendő jövőbeni szerepéhez és megnövekedett jelentőségéhez igazodóan zártkörűen működő részvénytársasággá alakult MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven 2007. december 31-i dátummal.