Átviteli hálózatok

Martonvásár-Győr 400kV-os távvezeték

Martonvásár-Győr 400kV-os távvezeték

Szombathelyi alállomás megszakítói

Szombathelyi alállomás megszakítói

Pécs-Országhatár (Ernestinovo) 400 kV-os távvezeték oszlopa

Pécs-Országhatár (Ernestinovo) 400 kV-os távvezeték oszlopa

Bicskei alállomás

Bicskei alállomás

 

A villamos energia rendszer gerincét az átviteli hálózat képezi, amelyet jellemzően 400-220 kV-os, néhány helyen 120 kV-os nagyfeszültségű távvezetékek, illetve egy 750 kV-os távvezeték, valamint a transzformátor-alállomások összessége alkot.

Az átviteli hálózaton keresztül valósul meg a villamos energia rendszer export és import forgalma. Az átviteli hálózat feladata, hogy a villamos energia rendszer erőműveiben megtermelt villamos energiát elszállítsa és átadja az elosztó hálózat felé, amelyen keresztül eljut a fogyasztókhoz.

Az átviteli hálózat és a fogyasztók közötti villamos energia szállítását biztosító elosztó hálózat jellemzően 0,4 kV-os kisfeszültségű, 10 és 20 kV-os középfeszültségű, illetve 120 kV-os nagyfeszültségű távvezetékekből és földkábelekből, valamint a transzformátor-alállomásokból épül fel.

A transzformátor-alállomások a villamos energia különböző feszültségszintek közötti átalakítását végzik.

Az átviteli hálózat alállomásai néhány nagyváros kivételével jellemzően lakott területeken kívül szabadtéren, több hektáros nagyságú területeken helyezkednek el. Az elosztóhálózat alállomásainak többsége a fogyasztókhoz közel, jellemzően belterületen, ill. annak közelében található.

 

Energiatermelés és átvitel

A 21. századot az információs és tudásközpontúság, az informatika, mikroelektronika és digitális forradalom újításai, a személyes igények bővülése és a fejlődés fenntartása jellemzi.


Természetes tehát, hogy az ember a háztartási eszközök (mint például a hűtő, sütő, mosógép), a klíma, a villanybojler mellett a televízió, számítógép, okos elektronikai berendezéseinek használatához, illetve az internetbe való bekapcsolódáshoz is a nap 24 órájában használja a villamos energiát. Az egyre gyorsabb technikai haladás és az igényeink körének szélesedése együttesen megkívánják, hogy az élet minden területén a kellő mennyiségű villamos energia álljon a rendelkezésünkre.

Lakásunk, házunk és munkahelyünk is része annak az elektromos hálózatnak, amelynek segítségével az áram hosszú utat megtéve hozzáférhetővé válik a konnektorokban. Ennek az útnak az elején az erőműveket találjuk, ahol az energiát megtermelik. Hazánkban a villamos energia döntő többségét konvencionális erőművekben (szén, földgáz, olaj tüzelésű) és atomerőművekben állítják elő.

A megtermelt villamos energia – ahogy a lenti ábra mutatja – bekerül az átviteli hálózatba, majd az elosztó hálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz.

 

 

Villamos energia hálózat bemutatása a hagyományos erőforrásokat hasznosító technológiákkal:

 

Az erőművek egy része – a fűtőerőművek- hőtermelésre is alkalmas. A fűtőerőművek és a kizárólag hőtermelésre alkalmas fűtőművek a távhő termelésben és ipari létesítmények, gyárak hőigényeinek kiszolgálásában vesznek részt.


Energiatermelés és átvitel területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk ügyfeleinknek:

 

Beruházás előkészítése területén:

 

 • A projekt műszaki, pénzügyi és finanszírozási előkészítését szolgáló koncepció tervek készítése,
 • megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • környezetvédelmi állapotfelmérések, vizsgálatok végzése, tanulmányok készítése,
 • telephely kutatási vizsgálatok végzése,
 • üzleti tervek készítése, finanszírozási vizsgálatok végzése,
 • műszaki állapotfelmérések végzése.

 

Kivitelezés előkészítése során:

 

 • A megvalósítás fázisában stratégiai döntés előkészítő tanulmányok készítése,
 • organizációs tervdokumentáció készítése,
 • engedélyeztetés – hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása, valamint az ehhez szükséges dokumentációk elkészítése,
 • versenyeztetés, tenderdokumentációk készítése,
 • szerződéses tárgyalások lefolytatása.

 

Kivitelezés során:

 

 • Projekt menedzsment tevékenység – ütemtervfigyelés, teljesítések igazolása, pénzügyi és műszaki teljesítések összhangjának
 • felügyelete, problémakezelés,
 • tervellenőrzés,
 • gyártóműi minőség-ellenőrzés,
 • helyszíni műszaki ellenőrzés,
 • üzembe helyezés-koordinálás, irányítás,
 • átadás-átvételi eljárások lebonyolítása,
 • időszakos jelentések és zárójelentés készítése,
 • garanciális mérések előkészítése és lefolytatása (energetikai és környezeti paraméterek vonatkozásában).

 

Egyéb szolgáltatások:

 

 • Banki mérnöki szolgáltatások biztosítása,
 • vámkezeltetés,
 • akkreditált Méréstechnikai Laboratóriumunk elvégzi az energetikai létesítmények, energetikai (teljesítmény, hatásfok, stb.) és
 • környezetvédelmi (emisszió, zaj) paramétereinek meghatározását.

 

 
Atomerőművek

Atomreaktor és Cserenkov sugárzás

Atomreaktor és Cserenkov sugárzás

A Paksi Atomerőmű reaktorcsarnoka

A Paksi Atomerőmű reaktorcsarnoka

A Paksi Atomerőmű turbinacsarnoka

A Paksi Atomerőmű turbinacsarnoka

 

Az atomerőművek a világ jelenlegi villamosenergia-termelésének körülbelül 16 %-át biztosítják, ezért fontosságuk megkérdőjelezhetetlen és a jövőben is jelentős szerepet játszhatnak a villamosenergia-termeléssel összefüggő szén-dioxid kibocsájtás mérséklésében.

A hazai előállítású villamos energia kb. 50 %-át biztosítja a 2000 MW villamos teljesítményű Paksi Atomerőmű. A nemzetközileg is elismert magas biztonsági kultúra, valamint a gazdaságos és szinte szén-dioxid kibocsájtás mentes termelés mellett a Paksi Atomerőművet a teljesítmény-kihasználás szempontjából is a legjobbak között jegyzik a világon.

Az atomerőművek használata mellett az alábbi érvek szolnak:

 • a szigorú hatósági felügyelet, és a nemzetközi szervezetek által végzett rendszeres felülvizsgálatok és ellenőrzések biztosítják a biztonságos működést,
 • kiforrott technológia, amely magas fokú üzembiztonsággal és rendelkezésre állással termel,
 • az egyik leggazdaságosabban termelő erőműtípus,
 • a termelés jól tervezhető, nem függ az időjárási viszonyoktól és a napszakoktól,
 • a működése közel szén-dioxid termelés mentes, nem bocsát ki füstöt, port, pernyét és üvegházhatású gázokat,
 • az üzemanyag szállítása, készletezése egyszerű, több évre elegendő üzemanyag elfér egy közepes méretű helyiségben, ezáltal az ország energia import függősége mérsékelhető,
 • a radioaktív hulladékok tárolására és elhelyezésére ellenőrzött megoldások állnak rendelkezésre.

 

Konvencionális erőművek

Dunamenti Erőmű

Dunamenti Erőmű

Vértesi erőmű

Vértesi erőmű

Kangal-i hőerőmű (Törökország)

Kangal-i hőerőmű (Törökország)

Mátrai erőmű

Mátrai erőmű

 

A konvencionális erőművekben a fosszilis tüzelőanyagok (szén, olaj, földgáz) elégetésével a kazánban nagynyomású gőzt termelnek, amely turbinát forgat meg. A turbina generátorral van összekapcsolva, amely áramot termel. A villamos áram transzformátoron keresztül kerül ki az átviteli hálózatba.

A konvencionális technológia modern képviselői a gázturbinás nyílt, vagy kombinált ciklusú erőműi blokkok. A gázturbinában a tüzelőanyag (földgáz vagy olaj) elégetése során keletkezett hőenergia hasznosul, és forgatja a vele egy tengelyen elhelyezkedő áramtermelő generátort.

A nyílt ciklusú egységek esetében a gázturbinában keletkezett égéstermék közvetlenül a szabadba távozik, míg a kombinált ciklus esetében ezen füstgáz hőenergiája ún. hőhasznosító kazánba kerül, ahol gőzturbina-generátor gépegység hajtására alkalmas gőz képződik.

A modern kombinált ciklusú gázturbinás erőműi blokkok villamos hatásfoka akár a 60%-ot is elérheti.

A nyílt ciklusú gázturbinás egységek nagyon rövid idő alatt elindíthatók, így üzemzavar esetén a kiesett energiát gyorsan pótolni lehet.

Az utóbbi időkben a széntüzelésű erőművek technológiája is sokat fejlődött, a korszerű blokkok villamos hatásfoka a 42%-ot is meghaladhatja a szigorú környezetvédelmi elvárások teljesítése mellett.

 

Fűtőművek

Gázmotor a tatabányai fűtőerőműben

Gázmotor a tatabányai fűtőerőműben

A dunaújvárosi fűtőmű kazánháza

A dunaújvárosi fűtőmű kazánháza

Észak-budai fűtőerőmű

Észak-budai fűtőerőmű

A diósgyőri fűtőmű kazánsora

A diósgyőri fűtőmű kazánsora

 

Bizonyára Ön is megtapasztalta, hogy egy-egy hideg téli napon milyen jó érzés megérkezni kellemes hőmérsékletű otthonunkba. Ezt az érzést lakások százezreiben köszönhetjük a távhőrendszereket kiszolgáló fűtőművek működésének.

Legelterjedtebbek a gáz és biomassza tüzelőanyaggal működő fűtőművek, de üzemelnek szén-, olaj-, és hulladéktüzelésű fűtőművek is.

A fűtőművek hőenergiát állítanak elő. Kiterjedt csővezetéki hálózaton és hőközpontokon keresztül ez a hőenergia fűti a lakásokat és biztosítja a használati meleg vizet is.

Ma már a legtöbb hőközpont távfelügyeleti rendszerbe van kapcsolva, és a lakások automatikus hőmérsékletszabályozása is megoldható.

A fűtőművek egy része a hőenergia mellett villamos energia előállítására is képes, gázmotoros egységek illetve hagyományos turbina-generátor gépcsoport segítségével, ezek a fűtőerőművek.

A fűtőművek nagy előnye, hogy a tüzelőanyagok elégetésekor keletkezett füstgáz egy helyen és ellenőrzötten, szükség szerint tisztított módon kerül ki a környezetbe, megszüntetve ezáltal a sok egyedi fűtés jelentette füstölgő kémények ezreit.

Napjainkban a megújuló energiaforráson alapuló fűtőművek is preferáltak, ezek a helyi lehetőségekhez igazodva tipikusan biomasszát (faaprítékot) vagy geotermikus energiát hasznosítanak.

 

Hulladékhasznosító művek

Fővárosi Hulladékhasznosító mű (HUHA)

Fővárosi Hulladékhasznosító mű (HUHA)

(HUHA) Zsákos szűrő

(HUHA) Zsákos szűrő

(HUHA) Kazánsor

(HUHA) Kazánsor

(HUHA) Vezénylő

(HUHA) Vezénylő

 

Életvitelünk természetes velejárója a hulladék. Jól ismert, hogy milyen problémát jelenthet egy lakóközösség életében, ha az általuk „termelt” hulladék kezelése nincs megoldva.

A hulladékhasznosító művekben a hulladék elégetése során hőt és villamos energiát nyernek. A felhasznált hulladék lehet kommunális hulladék, vagy ún. válogatott hulladék. A hő-, és villamos energiatermelés mellett az égetés során keletkezett füstgázok tisztító berendezésen keresztül és ellenőrzötten kerülnek ki a környezetbe, a maradékanyagok (salak és pernye) szintén ellenőrzötten kerülnek az összetételüknek megfelelő lerakókra. Az égetés során keletkezett maradékanyagok térfogata kb. huszadrésze az eredeti hulladék térfogatának, így a lerakás lényegesen kevesebb területet igényel.

A hulladékhasznosítás:

 •  mérsékli a környezetszennyezést, hiszen a hulladék égetése szigorú határérték megtartása mellett történik,
 • csökkenti a természetes erőforrások felhasználását,
 • A hulladékhasznosító művek fontos szerepet töltenek be a környező lakóövezetek távhőellátásában.