Akkreditált területek

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése (vagyis azt bizonyítja és igazolja), hogy egy szervezet alkalmas, felkészült és jártas bizonyos tevékenységek (pl: vizsgálat, kalibrálás, tanúsítás, ellenőrzés, hitelesítés) nemzeti és/vagy nemzetközi előírások szerinti végzésére.

 

Az akkreditálást 2016 januárjától a nemzeti akkreditáló hatóság, mint hatósági tevékenységet ellátó szerv végezheti. Az akkreditáló hatóságot az adott ország kormánya jogszabályban hatalmazza fel (kizárólagos jogkörrel) az akkreditálási jogokkal és gondoskodik működési feltételeiről. Az akkreditálandó szervezetekre európai és nemzetközi szinten szabványosított követelmények vonatkoznak. Az akkreditálás keretében bármely szervezet kérheti, hogy egy független, a nemzetközi normák szerint minősítő intézmény, a nemzeti akkreditáló szerv igazolja felkészültségét.


ERBE_akkreditalt_teruletek_kep

 

Társaságunknál az Atomerőműi Minőség Ellenőrzési Osztály szervezeti egységének az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012  szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét, akkreditálta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság.


Az akkreditált státuszt igazoló részletező okirat az alábbi linken érhető el:

Atomerőműi minőségellenőrzés

Az MVM ERBE Zrt. új tevékenységi területtel bővítette szolgáltatásai körét. Ezen tevékenységet az AMEO megalapításával indította, melynek feladata az MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 szabvány szerinti „C” típusú ellenőrző szervezetként megfelelőség ellenőrzési szolgáltatások végzése az alábbiak alapján:

  • Nukleáris létesítményekhez tartozó csővezetékek és rendszerelemeik,
  • nyomástartó edények, tároló tartályok és rendszerelemeik, valamint
  • nyomáshatárolók és rendszerelemeik műszaki-biztonságtechnikai ellenőrzése.

 

Atomeromu

 

Atomerőműi minőségellenőrzés területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk ügyfeleinknek:

  • gyártóműi szerkezeti és nyomáspróba megfelelőség ellenőrzése,
  • első üzembe helyezést megelőző szerkezeti és nyomáspróba megfelelőség ellenőrzés,
  • időszakos szerkezeti ellenőrzés és nyomáspróba megfelelőség ellenőrzése,
  • soron kívüli szerkezeti ellenőrzés megfelelőség és nyomáspróba megfelelőség ellenőrzése az ME-01 eljárás alapján.

 

Atomeromu