Közérdekű információk
Szervezeti integritás sértő esemény bejelentésének folyamata

A szervezeti integritást sértő esemény bejelentő felület célja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J.§ (3) bekezdés g) pontja, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapján elősegítse az MVM ERBE Zrt. szabályszerű, a tulajdonos MVM ZRt. és a Vezérigazgató által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működését azáltal, hogy meghatározza a Társaság működésével kapcsolatban felmerülő, szervezeti integritást sértő események és kockázatok egységes rendszerben történő kezelésének, ezen események bekövetkezése megelőzésének, bekövetkezésük esetén azok feltárásának, szükség esetén a felelősség megállapításának és a megfelelő intézkedések megtételének rendjét.


A szervezeti integritást sértő esemény bejelentő felület személyi hatálya kiterjed a Társasággal szerződéses viszonyban álló beszállítói, üzleti partnereire, továbbá bárkire, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.


A bejelentés folyamatát az alábbi dokumentum tartalmazza: „Tájékoztató a bejelentések fogadásának rendjéről”. Kérjük figyelmesen olvassa el és kövesse az abban leírtakat.


A bejelentéseket az alábbi formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti: „Szervezeti integritás sértő esemény bejelentő űrlap”.